Zoznam slovenských ready-made spoločností

Zoznam slovenských ready-made spoločností

V tejto sekcii uvádzame zoznam existujúcich slovenských spoločností, ktoré sú pripravené k okamžitému prevodu. Všetky uvedené spoločnosti sú zapísané do obchodného registra, majú široký predmet voľných živností a nikdy nevykonávali žiadnu činnosť okrem aktivít súvisiacich s ich založením. V prípade, že chcete nahliadnuť do online výpisu z obchodného registra ktorejkoľvek z uvedených spoločností, kliknite, prosím, na príslušné IČO.

Výhody ready-made spoločností:

  • sú zapísané v obchodnom registri, avšak nevykonávali žiadnu činnosť okrem aktivít súvisiach s ich založením
  • sú ekonomicky čisté, nezaťažené záväzkami alebo pohľadávkami
  • sú okamžite k dispozícií, nový konateľ môže konať v mene spoločnosti po tom, ako valné zhromaždenie odsúhlasí jeho menovanie do funkcie

Pri prevode obchodnej spoločnosti vám CompanyService poskytne nasledovné služby:

  • usporiadanie valného zhromaždenia podľa inštrukcií klienta
  • príprava a vypracovanie všetkých dokumentov nevyhnutných k realizácií zmien v spoločnosti
  • zabezpečíme zmenu osoby konateľa
  • zabezpečenie notárskych služieb
  • zastupovanie klienta pred príslušnými úradmi 
  • služby súvisiace s ohlásením a registráciou zmien v obchodnom registri a na živnostenskom úrade a zaplatíme súdny poplatok
  • samozrejmosťou sú odborné konzultácie k vašim otázkam ohľadom prevodu spoločnosti

Aktuálny zoznam slovenských ready-made spoločností:

IČO
Obchodné meno
Právna forma
Dátum zápisu
Cena (so sídlom CompanyHouse)
Cena (bez sídla CompanyHouse)
Dostupnosť
50921681 LUCERNA s.r.o. s.r.o. 7.6.2017 od 489,- Eur od 669,- Eur rezervovať
50922475 RoyalCompany s.r.o. s.r.o. 7.6. 2017 od 489,- Eur od 699,- Eur rezervovať
50922017 Royalta, s.r.o. s.r.o. 8.6.2017 od 489,- Eur od 669,- Eur rezervovať