Jednoduché a podvojné účtovníctvo

Jednoduché a podvojné účtovníctvo

Neplatca DPH
do 120 účtovných položiek / rok 79,- Eur / mesiac
121 až 360 položiek / rok 99,- Eur / mesiac
viac ako 360 položiek / rok dohodou

 

Platca DPH
do 20 účtovných položiek / mesiac 139,- Eur
21 – 40 účtovných položiek / mesiac 180,- Eur
41 – 60 účtovných položiek / mesiac 210,- Eur
61 -80 účtovných položiek / mesiac 240,- Eur
81 – 100 účtovných položiek / mesiac 270,- Eur
101 – 120 účtovných položiek / mesiac 300,- Eur
viac ako 120 účtovných položiek / mesiac dohodou

 

Služby spojené s podvojným účtovníctvom
Pri neplatcovi DPH Pri platcovi DPH
– vedenie účtovného denníka – vedenie účtovného denníka
– vedenie hlavnej knihy – vedenie hlavnej knihy
– vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných – vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
– vedenie bankovej knihy – vedenie bankovej knihy
– vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov – vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
– vedenie pokladničnej knihy – vedenie knihy daňových podkladov
– spracovanie účtovnej závierky, výstupov a podkladov pre vyhotovenie daňového priznania – vypracovanie a podanie daňového priznania k DPH
– schválenie účtovnej závierky a doloženie do Zbierky listín – vypracovanie kontrolného výkazu
– vedenie pokladničnej knihy
– spracovanie účtovnej závierky, výstupov a podkladov pre vyhotovenie daňového priznania
– schválenie účtovnej závierky a doloženie do zbierky listín